>
x

常设展览

中国海盐博物馆
基本陈列《海盐华章——中国海盐文明》
专题陈列
盐城市博物馆
基本陈列《黄海明珠——盐城历史文物陈列》
陆公祠
盐城水浒文化博物馆
基本陈列《一本书、三个人、一座城》

临时展览

当前临展